Internova hjälper organisationer att skapa toppresterare. Tillsammans skapar vi en prestationskultur som både ökar prestationer och arbetsglädje. Alla i företaget ökar sina ansträngningar för att visionen, strategierna och de långsiktiga målen ska uppnås. Inte för att de anställda måste utan för att de vill. Läs mer
Chefer fastnar ofta i operativa arbetsuppgifter på bekostnad av de strategiska vars syfte är att utveckla och förbättra. Vi lär chefer komma ur den operativa fällan, utveckla deras strategiska förmåga, samt förse dem med verktyg och metoder som gör medarbetarna till toppresterare.Läs mer
Vi erbjuder kostnadsfria introduktions webinars till Ledarprogrammet ”Skapa Toppresterare”. Du får veta hur chefer kan bli högpresterande ledare genom att öka medarbetares prestationer och arbetsglädje. Du får också veta sambandet mellan medarbetarutveckling och företags resultat. Läs mer

Senaste från Ullas blogg

Våra kunder

Internova - kunder